Jak groźne mogą być stereotypy?

www.tolerancji.pl

Stereotypy wbrew pozorom mogą być groźne. Nie tylko przyczyniają się do uprzedzeń, ale wpływają bezpośrednio na osobę, której dotyczy uogólnienie.

Ludzie mogą paść ofiarą samospełniającego się proroctwa i tym samym potwierdzić krążący stereotyp. Na tego typu skutki narażeni są starsi ludzie.

Wyobrażamy sobie starsze osoby jako schorowane, niedołężne i zapominalskie. Przypisywanie problemów z pamięcią podeszłemu wiekowi sprawia, że starsi ludzie mają większe trudności z zapamiętywaniem.

W ten sposób, mimowolnie potwierdzają stereotyp. Jednak w pewnych warunkach takie przekonanie może działać na nich motywująco.

Starsze osoby chcąc pokazać, że uogólnienie jest bezpodstawne, poprawiają swoje zdolności poznawcze. W społeczeństwie funkcjonuje jeszcze więcej stereotypów dotyczących starości.

Uważa się, że starsi ludzie są zależni od innych, potrzebują pomocy, żyją przeszłością, są zacofani, zgorzkniali i nie rozumieją młodego pokolenia. Stereotypowe patrzenie na człowieka jest bardzo krzywdzące i powinno być ograniczane.