Jak Unia Europejska walczy z podróbkami markowych ubrań?

Problem podrabianych rzeczy wykracza dziś już poza niektóre tylko kraje i powoli zaczyna dotyczyć całego świata, w tym przede wszystkim Unii Europejskiej, gdzie trafia znaczna część podróbek produkowanych w Chinach czy w innych państwach, które słyną z tego typu działalności.

Od wielu lat miliony podróbek rocznie zalewa europejskie rynki, co niekorzystnie wpływa na tutejszych producentów, powodując ogromne straty i mając także bardzo negatywny wpływ na poziom zatrudnienia, gdyż setki tysięcy ludzi tracą pracę właśnie przez podróbki.

Nic dziwnego, że w Europie od dawna trwa walka z podróbkami, w której to bardzo ważną rolę odgrywają wzmożone kontrole na granicach, dzięki którym rokrocznie celnicy wyłapują mnóstwo podrabianych ubrań i innych rzeczy.

Wprowadzone zostały też przepisy, które pozwalają poszkodowanym przedsiębiorcom prosić o interwencję odpowiednich słub, a do tego zacieśnia się współpraca UE z m.

in.

Chinami, czyli największym importerem podróbek, w celu wyeliminowania takich procesów.