Stereotypy płci a praca

www.skytowerdlamiasta.pl

Stereotypy płci mają duże znaczenie w sferze zawodowej. Kiedy mówimy „szef”, wyobrażamy sobie na tym stanowisku mężczyznę.

Kobiety są często niedoceniane w pracy i rzadko zajmują stanowiska kierownicze. Mężczyźnie łatwiej jest znaleźć pracę i piąć się po szczeblach kariery.

Stanowisko kierownika zajmują najczęściej mężczyźni. Niesłusznie uważa się, że kobiety sprawują tę funkcję znacznie gorzej, a te którym udało się wspiąć na szczyt – są oziębłe i niewrażliwe.

Kobieta na stanowisku kierownika jest mało kobieca, a mężczyzna, któremu nie udaje się osiągać sukcesów zawodowych – jest mało męski. Stereotypy ujawniają się jeszcze przed podjęciem pracy.

Już przy wyborze studiów, szufladkujemy kobiety i mężczyzn do konkretnych kierunków. Mężczyźni powinni iść na studia techniczne lub związane ze ścisłymi przedmiotami, a kobiety powinny wybrać te humanistyczne.

zabawki hurtownie zabawek dla dzieci

Takie przekonanie od lat funkcjonujące w społeczeństwie sprawia, że ludzie boją się wyjść poza swoją przypisaną rolę, chociaż mają do tego predyspozycje.